Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Життєва необхідність медоглядів працюючих

10 березня 2017

На виконання ст. 17 Закону України „Про охорону праці” наказом міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246 затверджено Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі - Порядок). Контроль за проведенням медоглядів в Чернігівській області здійснює створений у 2016 році відділ з питань гігієни праці Управління Держпраці у Чернігівській області згідно листа Державної служби України з питань праці від 26.05.2016 року. Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Порядок визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року незалежно від професії та виду робіт. Порядок стосується:
- працівників підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених підрозділів;
- фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які згідно із законодавством використовують найману працю;
- осіб, які забезпечують себе роботою самостійно;
- лікувально-профілактичних закладів, які здійснюють медичні огляди працівників, спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань;
- робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд).

Для організації медоглядів роботодавець повинен щорічно звертатись із заявою до Управління Держпраці. Її фахівці разом з представниками роботодавця та профспілки (уповноваженої працівниками особи) визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду і до 1 грудня складають відповідний акт. На підставі акту роботодавець протягом місяця складає у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичному медичному огляду за встановленою формою та узгоджує їх з Управлінням Держпраці. Один примірник списку залишається на підприємстві, другий – надсилається до лікувально-профілактичного закладу, який буде проводити медогляд працівників, третій – до Управління Держпраці, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Для проведення медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з лікувально-профілактичним закладом.

При прийнятті на роботу, переведенні на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника за встановленою формою.

Періодичність проведення медичних оглядів працівників визначено в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичний) медичний огляд працівників та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичний) медичний огляд працівників (додатки 4, 5 до Порядку).

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) комісія оформляє заключний акт за результатами медичного огляду працівників, який складається у шести примірниках – один залишається у лікувально-профілактичному закладі, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Упраквлінню Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

У відповідності до ст. 123 Кодексу законів про працю України на час проходження медогляду за працівниками зберігається місце роботи і середній заробіток.

Відповідальність:

якщо роботодавець допускає до виконання обов'язків працівника, який обслуговує населення, без профогляду, то виходить, що він порушив санітарне законодавство, як і його працівник. За це статтями 46 Закону № 4004 та 42 КпАП передбачено штраф, що накладається на:
– громадян (найманих робітників, на підприємця) – у розмірі від 1 до 12 нмдг;
– посадових осіб (формально, підприємець посадовою особою не є) – у розмірі від 62 до 25 нмдг (у статті 46 Закону № 4004 зазначено розмір штрафу від 1 нмдг, але, як пізніша, застосовується норма статті 42 КпАП.)

Коли ж справа стосується іншого різновиду медоглядів, обумовлених КЗпП та статтею 17 Закону про охорону праці, то розміри штрафів, що накладаються, можна побачити в частині другій статті 41 КпАП:
– на працівників – від 2 до 5 нмдг;
– на посадових осіб підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців від 5 до 10 нмдг.

Як бачимо, за цією статтею КпАП може бути оштрафовано як найманого робітника, так і підприємця-роботодавця.

Справи про адміністративні правопорушення, що підпадають під цю статтю, розглядають представники Управління Держпраці.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернігівській області.