Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Весняно-польові роботи – екзамен з безпеки та гігієни праці

30 березня 2017

Головна мета у галузі охорони праці — підвищення рівня охорони праці, а також запобігання нещасним випадкам і травматизму, спричиненими виробничою діяльністю або пов'язаними з нею чинниками.

Рівень травматизму і професійної захворюваності прямо пов'язаний з умовами праці на виробництві. В сільському господарстві вони мають свої особливості. В основному польові роботи виконуються на значній відстані від виробничої бази. Через це понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони роботодавця. У цих умовах підвищується особиста відповідальність особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та механізаторів – безпосередніх виконавців робіт з підвищеною небезпекою.

З приходом весни та настанням сприятливих кліматичних умов, пора весняно-польових робіт є напруженою для працівників села. У цей час сільськогосподарськими підприємствами виконується біля третини річного обсягу польових, тракторних та транспортних робіт. Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки, гігієни праці і неналежної організації робіт. У цей час пожвавлюються також інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає, в порівнянні із зимовими місяцями, кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів.

23 березня 2017 року на базі управління агропромислового розвитку Ічнянської РДА Управлінням Держпраці у Чернігівській області, за участі начальника управління агропромислового розвитку Ічнянської РДА, голови райкому профспілки АПК, начальника та заступника начальника відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Ніжині було проведено семінар з особами відповідальними за стан охорони праці сільгосппідприємств району щодо вимог безпеки праці під час проведення весняно-польових робіт.

У ході заходу присутнім було наголошено на необхідності: організовувати навчання працюючих безпечним методам роботи; провести інструктаж з охорони праці з усіма працівниками; зайнятими на виробничих процесах; забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечками, питною водою та засобами пожежегасіння; відвести місця для відпочинку, споживання їжі та паління; недопущенню до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, осіб хворих, перевтомлених, тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці.

Особливу увагу присутніх було звернуто на заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Зауважено на недопущенні для виконання технологічних процесів машини і обладнання, які мають технічні несправності. Вказано, що заміна, регулювання та очищення робочих органів машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, після того, як будуть опущені, або встановлені на підставки, робочі органи. Не допускається експлуатація машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів. .

Все це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки та охорони праці і внаслідок неналежної організації робіт.

Під час проведення весняно-польових робіт найчастіше (понад 40%) нещасні випадки трапляються безпосередньо на полях та дорогах.

Причинами настання цих нещасних випадків є:
- порушення трудової і виробничої дисципліни;
- порушення Правил дорожнього руху;
- порушення вимог безпеки праці під час експлуатації транспортних засобів та обладнання.

Серед інших причин нещасних випадків: допуск до роботи без проведення відповідного навчання та перевірки знань з питань охорони праці; невиконання вимог інструкцій з охорони праці; недосконалість технологічних процесів; незадовільний технічний стан машин, сільськогосподарської техніки і обладнання тощо.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у м. Ніжині наполегливо рекомендує роботодавцям, керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств, інженерам з охорони праці та спеціалістам напередодні розпалу весняно – польових робіт посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму в поточному році; організувати роботу відповідно до вимог Правил з охорони праці в сільськогосподарському виробництві; дотримуватись нормативних актів з охорони праці:
– не допускати до роботи людей, які офіційно не оформили трудові відносини згідно чинного законодавства;
– організувати навчання працюючих по безпечним методам роботи;
– провести інструктаж з охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах;
– забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою та засобами пожежегасіння;
– відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління;
– не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд;
– не допускати до роботи осіб хворих, перевтомлених, тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці;
– провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни;.
– для виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають технічні несправності;
– заміняти, регулювати та очищати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, після того, як будуть опущені, або встановлені на підставки, робочі органи;
– не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів;
– під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з’єднувальний пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини, з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією;
– причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій.

Завантаження сівалок посівним матеріалом та добривами повинне виконуватись тільки при допомозі механічної заправки.

При застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо в полі необхідно обов’язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій, в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів.

Разом з тим, звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці. Також забороняється залучати неповнолітніх до нічних надурочних робіт і робіт у вихідні дні та до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Наразі, необхідною умовою успішного проведення комплексу весняно – польових робіт та збереження людського потенціалу є створення керівниками сільськогосподарських підприємств безпечних умов праці найманих працівників, здійснення належного контролю за підлеглими працівниками та суворе дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, пожежної безпеки. Назріло питання і про перегляд існуючих підходів до організації праці у сільськогосподарському виробництві з тим, щоб вони базувались в першу чергу на пріоритеті життя та здоров’я працівників. Також потребує уваги мотивація до безпечної праці як роботодавця, так і виконавця, посилення їхньої відповідальності, організація спецпідготовки працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, розширення системи сільської медицини для раннього виявлення професійних захворювань. Зрозуміло, що з огляду на сучасне організаційно-економічне становище у селі, самотужки ці проблеми не вирішаться. Потрібна окрема галузева концепція безпеки праці та промислової безпеки, яка би базувалась не тільки на його сьогоденні, а й враховувала б перспективу його розвитку.

Абсолютної безпеки в житті людини не існує. Тому не розумно було б стверджувати про повне виключення виробничого травматизму. Але ставити питання про вжиття заходів щодо зведення до мінімуму впливу об’єктивно існуючих виробничих небезпек є правомірним.

Начальник відділення ВДФСС НВнВПЗУ в м.Ніжині Бондаренко А.Л.