Ічнянська РДА
Анонси

Назад

Порядок оформлення документів для присвоєння почесного звання України “Мати-героїня”

Підстави для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» визначено Законом України «Про державні нагороди України», положенням «Про почесні звання України», яке затверджено Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001, та від 19 лютого 2003 року № 138 «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України».

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

Згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001 почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених в установленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Особлива увага при підборі кандидатур звертається на духовні, моральні та громадські якості осіб, які представлені для нагородження почесним званням України «Мати-героїня», та членів їх сімей, відсутність у них притягнень до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, асоціальної поведінки, а також їх відношення до праці, наявність позитивного авторитету сім’ї в громаді тощо.

Статтею 150 Сімейного кодексу України визначено обов’язки батьків, а саме:
1.Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
2.Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
3.Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Виходячи з вищевикладеного, багатодітні матері, діти яких були засуджені умовно або знаходились в місцях позбавлення волі, а також без поважних причин (інвалідність дитини, за станом здоров’я тощо) виховувались в інтернатних закладах або знаходились під опікою, не мають підстав для порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення осіб для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» здійснюється гласно у трудових колективах підприємств, установ та організацій, громадських організаціях та об’єднаннях громадян, а також органами місцевого самоврядування. Якщо жінка не працює, висунення кандидатури проводить сільська/селищна рада.

Перелік документів, які необхідно подати жінці до сільської/селищної ради для розгляду на засіданні виконавчого комітету: лист про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»; ксерокопія паспорта багатодітної матері (1, 2, 11 сторінки) - 3 екземпляри; копії свідоцтв про народження дітей (по 3 екземпляри), якщо діти змінювали прізвище ( по 3 копії свідоцтва про шлюб або розлучення); довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для тих, хто вже працює), характеристики за місцем проживання (для непрацюючих); копії грамот, дипломів, інших документів, що підтверджують заслуги матері та дітей; інформацію про творчі, спортивні, наукові, виробничі досягнення кожного з дітей; копії дипломів про освіту дітей (по 3 екземпляри); довідки про місце проживання та місце роботи кожного з дітей; довідки про причини та обставини смерті дітей, якщо такий випадок має місце.

Повний пакет документів згідно з Законом «Про звернення громадян» розглядається протягом місяця за місцем подання матеріалів.

На основі розглянутих документів органами місцевого самоврядування або за місцем роботи жінки складається нагородний лист установленого зразка, в якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання. Після розгляду кандидатури трудовий колектив або виконком міської (сільської, селищної) ради приймає рішення про підтримку кандидатури чи відмову. У останньому випадку негативна відповідь повинна бути вмотивована.

Після цього весь перелік документів та по 3 екземпляри нагородного листа і рішення виконкому з мокрою печаткою подаються до районної державної адміністрації, де вони вивчаються. Підтримані тут документи направляються до обласної державної адміністрації. Після розгляду відповідно встановленої процедури нагородні матеріали надсилаються до Адміністрації Президента України. Остаточне рішення про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» приймається Указом Президента України і не має регламенту розгляду.

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

Назад


13 Вересня 2018 15:11

Як Ви думаєте, чи знаєте свої громадянські права?