Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Профілактика нещасних випадків – запорука збереження життя і здоров'я працівників

26 грудня 2017

Профілактика нещасних випадків – це комплекс заходів матеріального та нематеріального характеру, які спрямовані на запобігання раптовому впливу на працівника небезпечного виробничого чинника чи середовища, унаслідок яких може бути заподіяна шкода його здоров’ю або наступить смерть працівника. Профілактика нещасних випадків повинна бути спрямована на збереження життя і здоров’я працівників, навчання працівників прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них.

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці – керівник підприємства організовує профілактичну роботу щодо попередження нещасних випадків і професійних захворювань. Відповідальними за організацію профілактичної роботи з охорони праці серед працівників є заступник керівника підприємства або особа, на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання, чи сам керівник закладу.

Служба охорони праці, яка створюється на підприємстві (установі) повинна бути достатньої чисельності, щоб забезпечити організацію захисних і профілактичних заходів, беручи до уваги масштаб підприємства чи установи, а також ризики, яким піддаються працівники, і розподіл цих ризиків по всьому підприємству або установі.

Довідка: До матеріальних заходів профілактики нещасних випадків належить модернізація виробництва, удосконалення технологічних процесів, які роблять працю більш безпечною. До нематеріальних – бесіди з працівниками, навчання, інструктажі, які покращують обізнаність працівників у питаннях охорони праці та профілактики нещасних випадків.

Сьогодні одним із важливих завдань Фонду соціального страхування України є проведення профілактичних заходів для попередження виробничого травматизму, збереження життя та здоров'я працівників під час виконання ними трудових обов'язків. Профілактика нещасних випадків повинна бути спрямована на збереження життя і здоров'я працівників, вироблення у них навиків прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них. Адже практика доводить, що найчастіше причинами травматизму стають фактори, пов'язані з людськими чинниками. Тому важливо роботодавцям дбати не лише про впровадження нового обладнання та технологій, створення нормальних умов праці, а й про навчання найманих працівників.

Ніжинське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області тісно співпрацює з роботодавцями в плані розроблення заходів, що стосуються виробничої безпеки, впровадження системи управління охорони праці. Відділення надає консультації страхувальникам, спрямовані на запобігання нещасним випадкам на виробництві. Крім консультативної роботи, спеціалістам з охорони праці підприємств надавалася також методична допомога у вигляді інструкцій з охорони праці, положень, інформаційних листків та пам'яток.

Як засвідчує аналіз стану справ з питань охорони праці на підприємствах району, слід констатувати, що нині не всі керівники можуть самостійно організувати роботу з питань охорони праці. Немало підприємств, де функції інженера з охорони праці виконуються у порядку сумісництва, незважаючи на чисельність працюючих, що явно негативно впливає на стан та умови охорони праці працівників.

Незважаючи на проведену значну роботу, що здійснюється, як працівниками Ніжинського відділення управління виконавчої дирекції Фонду, так і керівниками трудових колективів, ризик травмування на багатьох робочих місцях залишається високим. Основними причинами виробничого травматизму залишаються організаційні, технічні та психофізіологічні.

З початку 2017 року в Ічнянському районі зареєстровано 1 нещасний випадок на виробництві (відділ освіти Ічнянської РДА), ще один випадок- випадок гибелі водія ПСП «Фортуна» внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поки що знаходиться у розслідуванні.

Однією з основних причин незадовільного стану охорони праці залишається «людський фактор», на який сьогодні припадає близько 75-80 відсотків усіх нещасних випадків на виробництві. Нині працівник не знає або не усвідомлює своєї відповідальності за особисту та колективну безпеку, ціну власної помилки під час виконання виробничих завдань, а питанням мотивації щодо її посилення не приділяється належної уваги.

Зазначу, що кожному громадянину нашої країни, який офіційно працевлаштований, держава гарантує відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю на виробництві, а у разі загибелі – виплату грошових компенсацій членам його сім'ї. Незважаючи на складну економічну ситуацію, відділенням своєчасно проводиться робота з відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та надання їм медико-соціальної допомоги.

В 2017 році по Ічнянському району обліковується 174 особові справи потерпілих на виробництві та членів сімей загиблих на виробництві, з них 15 справ по тимчасовій непрацездатності, без встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

Виплачено 1 млн. 361 тис. грн страхових виплат, в т.ч.:
1 одноразова сім'ї загиблого на виробництві 160 тис. грн.;

Працівниками відділення через засоби масової інформації роз'яснюється застрахованим особам про їх права на соціальні гарантії.

На завершення хочеться сказати, що охорона життя й здоров'я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, здоров'я працюючих є національним багатством держави, оскільки має вплив на працездатність людини, а відтак на її добробут і подальший розвиток технічного прогресу. Хочу висловити побажання роботодавцям не шкодувати коштів на створення безпечних і нешкідливих умов праці для своїх працівників, оскільки це принесе подвійну користь у вигляді додатково створених матеріальних і нематеріальних благ, а застрахованим побажати, щоб вони, приймаючи будь-які рішення в процесі трудової діяльності, завжди піклувалися про особисту безпеку і безпеку оточуючих та пам'ятали, що вдома їх чекають рідні і близькі люди живими та здоровими.

Начальник Ніжинського відділення Бондаренко А.Л.