Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Інформація для членів громадської ради при Ічнянській районній державній адміністрації

02 лютого 2018

Згідно підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017) суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є: представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм.

Згідно Положення про Громадську раду при Ічнянській районній державній адміністрації, затвердженого рішенням Громадської ради 01.03.2017 року у відповідності до типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації та вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань має право проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності райдержадміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє райдержадміністрація, а також здійснювати громадський контроль за врахуванням райдержадміністрації пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Згідно частини першої статті 45 особи, зазначені у "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 172-6 Закону України «Про запобігання корупції») тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Офіційний веб-портал Верховної Ради України