Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Жнивам 2018 року – безпечну працю!

24 липня 2018

Ніжинське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області нагадує страхувальникам-керівникам сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств агропромислового комплексу про необхідність посилення уваги за дотриманням вимог чинного законодавства з охорони праці при проведенні робіт зі збирання врожаю 2018 року та інформує.

Сільськогосподарські підприємства розпочали збирання ранніх зернових культур. Окрім завдань, які покладають керівники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств на своїх підлеглих працівників щодо своєчасного збирання врожаю, необхідно не забувати, в першу чергу, і про обов’язки, яких роботодавці зобов’язані дотримуватися відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Сумна статистика свідчить, що через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації машин, механізмів, виробничого устаткування та порушення правил дорожнього руху травмуються водії, підсобні робітники, трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва та інші категорії працівників.

З метою попередження травматизму працівників, зайнятих на роботах сільськогосподарського призначення, під час зернозбиральних робіт не допускається експлуатація несправної техніки, яка не пройшла технічного огляду та застосування вузлів і механізмів із відкритими ланцюговими, карданними і пасовими передачами.

Нагадуємо, що тільки після повної зупинки всіх агрегатів дозволяється здійснення регулювальних, ремонтних, налагоджувальних робіт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки.

Важливим кроком у створенні здорових умов праці є дотримання працівниками правил безпечного поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, застосування під час роботи засобів індивідуального та колективного захисту.

Звертаємо Вашу увагу на дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на підприємстві, та організацію контролю за їх дотриманням з боку адміністрації.

Усім відомо, але не всі дотримуються правила: «Вжив алкоголь – не сідай за кермо та не розпочинай роботу». Керівники всіх ланок – не допускайте до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, хворих, а також тих, хто не відпочив протягом встановленого законодавством часу!

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону праці» працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

Керівникам сільгосппідприємств слід знати, що до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та потребують професійного добору (механізатори, водії, працівники зернотоків), повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

З метою запобігання випадкам травматизму на виробництві під час збирання зернових культур на підприємствах агропромислового комплексу слід дотримуватися заходів безпеки, які допоможуть гарантувати безпеку і здоров’я застрахованих осіб в процесі робіт чи під час перебування на території підприємства:
- проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, інструктажів із безпеки руху для водіїв, перевірки знань працівників з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків;
- допуск до роботи на техніці сільськогосподарського призначення осіб, яким виповнилося 18 років, що пройшли спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, отримали допуск до цих робіт, пройшли відповідні інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, стажування, попередній (періодичний) медичний огляд і не мають медичних протипоказань щодо виконуваних робіт;
- проведення перевірок на працездатність і відповідність машин та обладнання до вимог правил з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та правил електробезпеки;
- посилення контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової, виробничої, технологічної дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці під час виконання працівниками робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях підприємства та в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки;
- заборона залучення підлітків до робіт із підвищеною небезпекою;
- забезпечення контролю за проведенням ремонту електрообладнання та відповідних електровимірювань електроустановок зерноприймальних об’єктів, зерноочищувальних, зерносушильних машин і агрегатів та зернонавантажувачів;
- наявність на завальних ямах, бункерах захисних решіток, захисних огорож та кожухів на всіх приводах (рухомих і обертових) машин та проведення перевірок стану зерноочищувальних комплексів;
- забезпечення проходження періодичного технічного огляду сільськогосподарської техніки в установлені терміни, які зазначено в інструкціях з технічної експлуатації;
- встановлення раціонального застосування режиму праці та відпочинку впродовж робочої зміни, що визначається виробничими умовами і характером праці;
- забезпечення виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування;
- дотримання вимог, які передбачають встановлення захисних кожухів на рухомі, обертові частини машин (карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), з метою забезпечення безпеки працівників.

Пам’ятайте! Життя і здоров’я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням – це правила, які передбачені Законом України «Про охорону праці».

Пам’ятайте про свої обов’язки знати і виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, а також додержання зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства!

Сподіваємось, що виконання вимог охорони праці та належна організація робіт дадуть змогу провести збирання зернових культур у 2018 році без нещасних випадків, дорожньо-транспортних пригод та аварій.

Юрій Тарасенко, страховий експерт з охорони праці Ніжинського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Чернігівській області