Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Спільне завдання – збереження життя і здоров'я працівників

12 грудня 2018

Питання охорони праці є дуже важливим і має неабияке значення для роботодавців та працівників підприємств. Сьогодні, коли більшість підприємств намагається оптимізувати виробничі витрати, не завжди приділяють належної уваги створенню безпечних і нешкідливих умов праці.

Травматизм на виробництві, випадки смерті на підприємствах, завдають не лише горя і страждань конкретним людям, їхнім рідним та близьким, але і впливають на інші аспекти економічного розвитку в державі, бо ці особисті трагедії виливаються в чималі суспільні втрати, негативно позначаються на рівні життя людей.

Дотримання прав громадян на безпечні та здорові умови праці є головним принципом державної політики у сфері охорони праці.

Важливим економічним та правовим механізмом реалізації конституційних прав громадян на безпечні і здорові умови праці є загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Стабільне та ефективне функціонування законодавства України із загальнообов’язкового державного соціального страхування – необхідна життєва умова для забезпечення конституційних гарантій щодо соціального захисту, охорони життя та здоров’я працюючих у процесі їх трудової діяльності.

Ніжинське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, веде пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці та виконує інші завдання, направлені на профілактику виробничого та невиробничого травматизму серед страхувальників міста Ніжин, Ніжинського, Носівського, Куликівського та Ічнянського районів Чернігівської області.

Упродовж 10 місяців 2018 року фахівцями Ніжинського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області на підприємствах, в установах та організаціях регіону обслуговування було здійснено:
- надано 46 консультацій з питань охорони праці та промислової безпеки;
- взято участь у проведенні 6 семінарів;
- вивчено та поширено позитивний досвід профілактичної роботи на 5 підприємствах;
- взято участь в опрацюванні та впровадженні 21 системи управління охороною праці;
- взято участь у розробленні 18 локальних нормативних актів про охорону праці;
- розповсюджено серед страхувальників нормативних актів, посібників та іншої спеціальної літератури, плакатів, пам’яток інформаційних листів з питань охорони праці в кількості 361 примірник;
- взято участь у випробуванні та прийманні в експлуатацію двох засобів виробництва та трьох засобів апаратури та приладів контролю.

У виробничій діяльності підприємств усе ж трапляються нещасні випадки – обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоди здоров’ю.

З яких причин це трапилось, буде з’ясовувати комісія з розслідування нещасного випадку, в якій обов’язково візьме участь представник Фонду соціального страхування України за місцем настання нещасного випадку.

Ризик настання нещасних випадків значно зменшується, якщо на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи-підприємця, який використовує найману працю, діє ефективна система управління охороною праці.

Питома вага причин нещасних випадків припадає на організаційні, усунення яких не потребує значних матеріальних затрат, тому особливе значення для безпеки праці працівників має створення роботодавцем на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів.

Вагомими причинами формування несприятливих умов праці залишаються недосконалі технології, використання застарілого та несправного обладнання, невикористання засобів захисту працюючими, порушення правил охорони праці, режимів праці і відпочинку.

Керівникам підприємств, організацій та установ доцільно звернутися до Закону України «Про охорону праці», посилити не лише технологічну і трудову дисципліну, рівень організації виконання робіт, а також вживати належних заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх навчання з питань організації та безпечного виконання робіт, тобто впроваджувати більш ефективну систему управління охороною праці з урахуванням можливих ризиків і небезпек. Ніжинське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області звертається до керівників підприємств, організацій, установ, фізичних осіб-підприємців дотримуватися вимог Закону України «Про охорону праці», зокрема:
- забезпечувати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
- організовувати проведення навчання та перевірку знань працюючих з питань охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці та співпрацювати з робітниками в галузі охорони праці;
- здійснювати відповідно до чинного законодавства фінансування профілактичних заходів з охорони праці з метою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та проводити заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Одним із найважливіших шляхів зменшення рівня виробничого травматизму, покращення стану охорони праці є об’єднання зусиль в цьому напрямі всіх зацікавлених сторін – роботодавців, профспілок, місцевого самоврядування, громадських організацій та органів влади на місцях.

Переконаний, що тільки спільними зусиллями можна забезпечити збереження життя, здоров’я та працездатності наших громадян.

Юрій Тарасенко, страховий експерт Ніжинського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській обл.