back

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Ічнянській районній державній адміністрації

15 січня 2019

Ініціативна група повідомляє, що установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Ічнянській районній державній адміністрації відбудуться 05 березня 2019 року в залі засідань райдержадміністрації. Початок зборів о 14 годині.

Громадська рада при районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (довідку надати в друкованому та електронному вигляді);

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

4. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності) (інформацію надати в друкованому та електронному вигляді);

6.Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з РДА, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті РДА та в інший прийнятний спосіб.

Документи приймаються ініціативною групою до 05 лютого 2019 року (крім вихідних та святкових днів) за адресою:
пл. Т.Г.Шевченка, 1, каб. № 3, м. Ічня, Чернігівська область, 16703, з 8-00 до 17-00
Телефон для довідок (04633) 2-18-66, електронна адреса: ichadm_post@cg.gov.ua (відповідальна особа Вадим Іванович Бугай).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996» та з метою забезпечення відкритості, прозорості та публічності у діяльності районної державної адміністрації, формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації, розпорядженням в. о. голови райдержадміністрації від 13 грудня 2018 року № 292 створену ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

Склад ініціативної групи:
1. Савченко Віра Іванівна, голова Громадської ради при районній державній адміністрації, голова районного комітету професійної спілки працівників освіти.
2. Кичай Віктор Михайлович, голова районної громадської організації «Союз Чорнобиль України».
3. Сербін Віктор Андрійович, голова районної організації ветеранів України.
4. Бугай Вадим Іванович, головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації.
5. Деркач Ірина Миколаївна, головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації.

Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК