Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Стан ринку праці та виконання програми зайнятості населення у січні – березні 2019 року

11 квітня 2019

Протягом січня-березня 2019 року до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулося 328 незайнятих громадян, що становить 99% проти відповідного періоду минулого року. Всього - ж на обліку перебувало 673 осіб (з них 615 безробітних), що становить 99% до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.04.2019 року у відповідності з поданою інформацією на підприємствах, в установах та організаціях було 67 вакансій. Навантаження на одне вільне робоче місце становить 7 осіб. За сприяння служби зайнятості протягом січня - березня 2019 року працевлаштовано 153 безробітних та незайнятих громадян. Рівень працевлаштування безробітних становить на 01.04.2019 року 15,4%. Частину наданих підприємствами та організаціями вакансій проблематично використати для працевлаштування безробітних через ускладнену транспортну доступність, особливі вимоги роботодавців до рівня освіти, кваліфікації, досвіду роботи.

Зменшенню дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили та підвищенню рівня працевлаштування безробітних сприяє професійне навчання. Протягом січня - березня 2019 року за направленням центру зайнятості проходили навчання 59 безробітних. Всі вони навчалися на замовлення роботодавців. Станом на 01.04.2019 року 37 безробітних працевлаштовано після закінчення навчання. Решта приступить до роботи з початком весняно – польових робіт.

Важливим напрямком діяльності служби зайнятості у сучасних умовах є профконсультаційна та профорієнтаційна робота з усіма категоріями населення, в т.ч. шкільною молоддю. Протягом січня – березня 2019 року незайнятому населенню надано 2127 профорієнтаційних послуг, проведено 35 семінарів з техніки пошуку роботи, до участі в яких залучено 570 осіб, з них 87 безробітних працевлаштовано. В загальноосвітніх школах району з учнівською молоддю проведено 4 профорієнтаційних уроки – 80 учнів. Проведено 2 акції «Випускник», до участі в яких залучено 114 учнів ЗОШ. В школах району встановлено 15 профорієнтаційних терміналів, які використовуються в профорієнтаційній роботі.

Протягом січня-березня 2019 року до участі в громадських роботах було залучено 25 безробітних громадян. Ними відпрацьовано 145 людино-днів. Використано коштів 18,5 тис.грн. з яких 9,25 тис.грн. – кошти місцевих бюджетів, 9,25 тис.грн. – кошти ФЗДССБ. 13 безробітних залучалися до робіт тимчасового характеру на підприємствах, установах та організаціях району з оплатою праці за рахунок роботодавців.

Особлива увага приділяється особам, які потребують додаткового соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Протягом звітного періоду їх перебувало на обліку в Ічнянській районній філії 250 осіб. Працевлаштовано 34 особи, проходили професійне навчання - 26 , брали участь у громадських та тимчасових роботах 17 безробітних вказаної категорії.

Протягом січня – березня 2019 року перебувало на обліку 160 осіб віком до 35 років , працевлаштовано 20 молодих людей. Навчання проходили 9 осіб. Приймали участь у громадських роботах та роботах тимчасового характеру 11 безробітних вказаної категорії.

Постійна увага приділяється питанням соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями. У звітному періоді на обліку в Ічнянській районній філії ЧОЦЗ перебувало 18 осіб вказаної категорії. Одна особа взяла участь у роботах тимчасового характеру. Станом на 01.04.2019 року 14 осіб з обмеженими фізичними можливостями продовжують перебувати на обліку.

Складною залишається проблема сільського безробіття. Чисельність зайнятих на підприємствах сільського господарства постійно зменшується. У звітному періоді статус безробітного мали 338 сільських жителів, що становить 55% від загальної кількості. Працевлаштовано 56 осіб, проходили професійне навчання за направленням Ічнянської районної філії ЧОЦЗ 30 безробітних, брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 24 жителя сільської місцевості.

Станом на 01.04.2019 року на обліку в Ічнянській РФ ЧОЦЗ перебувало 454 безробітних. На відповідну дату минулого року було 422 особи.

Служба зайнятості