Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

Про вступ до Чернігівського національного технологічного університету

08 липня 2019

Чернігівський національний технологічний університет оголошує прийом здобувачів на 2019-2020 навчальний рік за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Державна служба» за освітнім ступенем магістра.

Порядок прийому на навчання здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та працевлаштування випускників», зі змінами внесеними постановою КМУ від 13.06.2018 р. №482.

Відповідно до діючих умов, на навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як один рік на момент подання документів.

Підготовка магістрів державної служби здійснюється за заочною (вечірньою) формою навчання (16 місяців) за рахунок бюджетних коштів і за контрактом.

На навчання за державним замовленням за заочною (вечірньою) формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра/спеціаліста/магістра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії. Прийом заяв на підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Державна служба» проводиться з 10.07.2019 по 20.07.2019 р.

Для вступу необхідно подати такі документи:
• заяву (заповнюється особисто)
• чотири фотокартки розміром 3x4 см;
• довідку з відділу кадрів про віднесення до відповідної групи оплати праці.

Копії:
• диплома про повну вищу освіту та додатка до нього;
• трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
• закордонного паспорта (1 сторінка);
• паспорта (1,2 сторінки та сторінка з реєстрацією), та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Оригінали документів подаються особисто.

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом, який передбачає тестування з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються особливостей публічного управління в сучасних умовах.

Особи, які успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

Звертатись за довідками за адресою: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, Чернігівський національний технологічний університет, тел. (0462) 665-170.

Контактна особа: Лашук Оксана Сергіївна (093) 77 43 539, (067)695 14 15.