Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://ichadm.cg.gov.ua/old
back

22 листопада 2010

Рішенням дев’ятої сесії шостого скликання від 6.04.2012 року дію цільової інвестиційної програми «Соціальний розвиток місцевих громад у Ічнянському районі на 2011 рік» продовжено на 2012 – 2015 роки.

СХВАЛЕНО:
розпорядженням голови райдержадміністрації
від 22 листопада 2010 року № 340

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сесії районної ради шостого скликання від
28 грудня 2010 року

ЦІЛЬОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД У ІЧНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2011 РІК"

1. ПАСПОРТ

Цільова інвестиційна програма «Соціальний розвиток місцевих громад у Ічнянському районі на 2011 рік»

1. Ініціатор розроблення програми Голова Ічнянської районної державної адміністрації С.В. Рубашка
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми План підготовки цільової інвестиційної програми «Соціальний розвиток місцевих громад у Ічнянському районі на 2011 рік»
3. Розробник програми Управління економіки райдержадміністрації
4. Відповідальний виконавець програми Управління економіки райдержадміністрації
5. Учасники програми Управління економіки райдержадміністрації, сільські ради
6. Термін реалізації програми 2011 рік
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний, сільський, селищний, міський
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 1800 тис. грн.
8.1 кошти сільських, селищних, міського, районного бюджетів 1062 тис.грн. (59 %)
кошти суб’єктів підприємництва, юридичні та фізичні особи, інші джерела 630 тис.грн. (35 %)
8.2 кошти членів громади 108 тис.грн. (6 %)
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма «Соціальний розвиток місцевих громад у Ічнянському районі на 2011 рік» (далі - Програма) окреслює шляхи вирішення проблем соціального, економічного та екологічного розвитку територіальних громад, сприяє розробці механізму прийняття рішень місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування за участю громадськості, мобілізації ресурсів для фінансування спеціальних програм та проектів, спрямованих на соціальну інтеграцію, відновлення та сталий розвиток територій.

Програма призначена для мешканців 29 територіальних громад-учасниць Проекту.

Інвестиційна рада проводить конкурсний відбір 6 інвестиційних проектів громад району в межах наявних фінансових ресурсів необхідних для їх реалізації з послідуючим затвердженням переліку інвестиційних програм на сесії районної ради.

Інвестиційна рада затверджує перелік резервних проектів місцевих громад району, які можуть реалізовуватись у випадку, коли основні проекти по різних причинах не можуть реалізуватись.

Пріоритетними сферами реалізації проектів громадських ініціатив є:
• охорона здоров’я (підтримка мережі медичних закладів);
• енергетика (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії, тощо);
• комунальне водопостачання;
• навколишнє середовище;
• комунальний транспорт (подолання ізольованості в сільській місцевості).
• освіта
• культура

3. Мета Програми

Програма спрямована на:
• забезпечення реалізації в районі відібраних Проектів територіальних громад;
• підвищення рівня житія в територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;
• сприяння реалізації проектів громадських ініціатив, проведення спільних моніторингів процесу реалізації ініціатив з боку самоврядних організацій громади, місцевих органів влади;
• передачу завершених об’єктів інфраструктури відповідним органам самоорганізації населення чи органам місцевого самоврядування, а також створення сталих механізмів управління, експлуатації та технічного обслуговування цих об’єктів;

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Цільова програма „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду у Ічнянському районі на 2011 рік” розроблена на виконання проектів громадської ініціативи.

Джерелами фінансування проекту є обов’язковий грошовий внесок членів громади, фінансова допомога підприємств, розташованих на території ради, кошти районного, міського, селищного, сільського бюджету та кошти інших юридичних та фізичних осіб. Необхідною умовою реалізації проекту є залучення коштів районного бюджету, які надаються сільським, селищній і міській радам, як інша субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам за умови співфінансування проектів громад органами місцевого самоврядування.

При реалізації проектів громадської ініціативи в установленому законодавством порядку можуть бути залучені кошти державного та обласного бюджетів.
Пріоритетним являється проект, прийнятий загальними зборами громади (не менше 10% від дорослого населення). При цьому проект громади розглядається та затверджується при умові забезпечення членами громади власного грошового внеску у розмірі 6 відсотків від кошторисної вартості проекту та наданні фінансової допомоги підприємств, розташованих на території відповідної ради. Загальний внесок членів громади, фінансова допомога підприємств, розташованих на території ради, кошти інших юридичних та фізичних осіб повинні забезпечити фінансування не менше 41 відсотка кошторисної вартості проекту.

Обсяги фінансування з районного, сільського, селищного, міського бюджетів повинні забезпечити фінансування не менш ніж 45 відсотків кошторисної вартості проекту. Ці обсяги визначаються при формуванні відповідних місцевих бюджетів, виходячи з їх фінансових можливостей за умови надання рішення сесії відповідної ради про виділення бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних проектів громадських ініціатив з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

Перелік об’єктів, які передбачається фінансувати за рахунок коштів, визначених для реалізації Програми затверджується із зазначеннями обсягу коштів для кожного об’єкта рішенням сесії відповідної місцевої ради.

Головними розпорядниками коштів є органи місцевого самоврядування.

Для проведення операцій, пов’язаних з використанням коштів, визначених для реалізації Програми головним розпорядникам коштів відкриваються рахунки в управлінні Державного казначейства.

Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів для реалізації Програми проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державним казначейством України.

Капітальні видатки провадяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. №995.

Виготовлення проектно-кошторисної документації та її затвердження в установленому порядку здійснює орган місцевого самоврядування за рахунок бюджетних коштів в рахунок співфінансування проекту або в рахунок фінансової допомоги підприємства, розташованого на території відповідної ради та кошти інших юридичних та фізичних осіб.

Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти та попередня оплата такої закупівлі здійснюється в установленому законодавством порядку.

Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Термін реалізації заходів Програми - 2011 рік.

5. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники

В рамках реалізації Програми передбачається:
1. Ефективність розвитку цільової інвестиційної Програми «Соціальний розвиток місцевих громад у Ічнянському районі на 2011 рік» ґрунтується на принципах безпосередньої участі громади, а також на децентралізованих механізмах управління та надання громадських послуг шляхом формування та розвитку мережі самодостатніх самоврядних організацій громади, здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими партнерами.
2. Покращення професійних навичок і знань органів самоорганізації громади та місцевих органів влади з метою запровадження та подальшого функціонування прозорої системи місцевого самоврядування за участю громадськості, що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку громад та ефективному наданню громадських послуг.
3. Посилення інституційної спроможності самоврядних організацій громади та місцевих органів влади у сфері визначення потреб і пріоритетів розвитку громади, методів управління та моніторингу в рамках місцевого самоврядування за участю громадськості та з використанням концепції цільової інвестиційної Програми «Соціальний розвиток місцевих громад у Ічнянському районі на 2011 рік".
4. Узагальнення та поширення практичного досвіду громад-учасниць Проекту в плануванні та прийнятті рішень за участю громадськості; підвищення соціальної активності та самоорганізації громади. Поширення досвіду Проекту має на меті підтримати законодавчі та адміністративні зміни, що потрібні для забезпечення сталого місцевого розвитку, адміністративної та фінансової децентралізації, зміцнення демократії.

Виконання цільової інвестиційної Програми «Соціальний розвиток місцевих громад у Ічнянському районі на 2011 рік» дасть можливість:
• удосконалити рівень самоорганізації в усіх громадах - учасницях Проекту;
• забезпечити поліпшення базової місцевої інфраструктури відповідно до пріоритетів сфер фінансування, визначених п.2;
• запровадити систему ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених в дію в рамках Проекту;
• посилити спроможність громад-учасниць Проекту та відповідних органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розроблення, управління та впровадження стратегій і проектів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості, демократичного діалогу, партнерства й співпраці між громадою, владою та приватним сектором.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління економіки райдержадміністрації (далі - відповідальний виконавець). Координація роботи здійснюється районною інвестиційною радою, яку очолює голова райдержадміністрації. Районна інвестиційна рада оперативно співпрацює в питаннях реалізації затверджених Проектів із головами відповідних територіальних громад, управлінням і відділами Райдержадміністрації, районною і обласною радою.

Відповідальний виконавець Програми щопівроку інформує голову районної державної адміністрації та районної ради про хід її виконання.

Інвестиційні наміри щодо розвитку Ічнянського району.

У відповідності із загальнодержавною Програмою інвестиційно-інноваційного розвитку та з метою залучення інвестицій в економіку Ічнянського району намічено пріоритетні напрямки шодо розвитку і оновлення виробництва промислової, сільськогосподарської галузей, сфери туризма.

Зміст заходів Строк виконання заходів Виконавці Джерела Фінансування Очікуваний результат
1.Визначити одним із пріоритетних напрямків залучення інвестицій у економіку району з урахуванням наявної інфраструктури - розвиток туризму на основі діючих Дендропарка "Тростянець", Національного історико-культурного заповідника "Качанівка", Ічнянського національного природного парку. 2011-2015 РДА, керівники зазначених державних установ державні та приватні інвестиції Збільшення кількості туристів , зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів, підвищення культурного рівня населення.
2.Залучити наукові установи держави до вивчення практичних можливостей використання в енергозберігаючих технологіях Монастирищанського родовища геотермальних вод в Ічнянському районі. 2011-2012 РДА, державні наукові установи державні та приватні інвестиції Ефективне використанн наявних природних ресурсів
3. Для розвитку агропромислового комплексу залучити держевні і приватні інвестиційні цільові кошти (створити фонд) для завершення будівництва і введення в дію молочних комплексів та доїльних залів по області і зокрема в Ічнянському районі на сільськогосподарських підприємствах : -ПСП " Фортуна " -ВАТ " Блок Агросвіт " -СТОВ " Крупичпільське ". 2011-21015 фінансові установи, агропромислові формування державні та приватні інвестиції підвищення ефективності молочного скотарства та якості молочної продукції
4. Для відродження цукрової галузі виробництва в області та районі залучити інвестиційні кошти у відновлення виробництва на Парафіївському цукровому заводі. 2011 ВАТ "Блок Агросвіт", приватні інвестори. власні та інвестиційні кошти. збільшення виробництва цукру, працевлаштування безробітних, поліпшення продовольчого забезпечення населення.

Перелік інвестиційних проектів територіальних громад Ічнянського району

№ п/п Населений пункт Назва інвестиційного проекту Вартість проекту тис. грн.
1. Южненська сільська рада Запровадження енергозбереження та заміна системи опалення в дитячому садку, заміна вікон, дверей 100,0
2. Бережівська сільська рада Запровадження енергозбереження та ремонт будинку культури: перекриття даху та установка електрокотла 70,0
3. Іваницька сільська рада Запровадження енергозбереження та реконструкція системи опалення будинку культури з установкою БГМК 299,0
4. Гужівська сільська рада Створення комфортних умов учням та реконструкція школи ( облаштування внутрішнього туалету) 65,0
5. Гмирянська сільська рада Запровадження енергозбереження: ремонт будинку культури та установка електроопалення 299,0
6. Ольшанська сільська рада Запровадження енергозбереження та ремонт приміщення дитячого садка 299,0
7. Бурімська сільська рада Створення належних умов життя населення і організація вуличного освітлення в с. Бурімка 75,0
8. Рожнівська сільська рада Запровадження енергозбереження та капітальний ремонт приміщення ФАПу 150,0
9. Іржавецька сільська рада Запровадження енергозбереження: газифікація та ремонт будинку культури с. Іржавець 290,0
10. Монастирищенська сільська рада Запровадження енергозбереження та капітальний ремонт СЛА с. Монастирище 237,0
Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК