back

Ічнянський район - другий в рейтингу соціально-економічного розвитку області

09 вересня 2020

  На виконання пункту 3 розпорядження голови облдержадмiнiстрацii вiд 23.07.20l9 року № 434 «Про здiйснення монiторингу соцiально-економiчного розвитку областi» Департаментом розвитку економiки та сiльського господарства Чернігівської облдержадміністрації здiйснено монiторинг соцiально-економiчного розвитку адмiнтериторiй областi за сiчень – червень 2020 року.

 Монiторинг проведено на пiдставi даних структурних підрозділів облдержадмiнiстрації,  територiальних органiв центральних органів виконавчої влади.

 Вiдповiдно до Методики 1, затвердженоi розпорядженням, Монiторинг районiв та мicт обласного пiдпорядкування здiйснюється за загальним перелiком показникiв, який складається  з l8 одиниць по 3-х напрямах.

 За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративних територій Чернігівської області у сiчні – червні 2020 року Ічнянський  район посів друге місце.

  Район займає найвищу позицію за напрямком Ефективність ринку праці та соціальний захист1 місце в обласному рейтингу!

 За показником «Співвідношення чисельності прийнятих на роботу на створені нові робочі місця до звільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва» район займає 1 місце

 За показником «Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на 1 особу населення»  район займає 4 місце

 За показником «Кількість інвестиційних проєктів, що реалізуються на території району» район займає 4 місце

 Детально з показниками щорічного моніторингу соціально-економічного розвитку районів та міст обласного підпорядкування за підсумками сiчня – червня  2020 року можна ознайомитись тут.

 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК