back

Виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

17 листопада 2017

Механізм проведення виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування визначений «Порядком виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 № 228, зі змінами, внесеними Постановою КМ від 07.08.2013 № 536 «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228».

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування виплачуються інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

Дані компенсації виплачуються щорічно рівними частинами двічі на рік – у березні за І півріччя та у вересні за ІІ півріччя поточного року інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів, що мають автомобілі та мотоколяски,- у розмірі відповідно 22 відсотки та 16 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць, на транспортне обслуговування – у розмірі 29 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць.

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів призначаються з дня подання заяви та копії технічного паспорту автомобіля, після його реєстрації в органах Державтоінспекції:
- інвалідам та дітям-інвалідам, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;
- інвалідам та дітям-інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти.

Грошові компенсації призначаються на 10 річний термін експлуатації автомобіля, по закінченню якого виплати продовжуються за умови повторної реєстрації на облік для забезпеченням автомобілем за наявності висновку медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних показань та технічного паспорту пільгового автомобіля, що перебуває в експлуатації більше 10 років.

Для одержання даної компенсації подаються:
- заява;
- технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я інваліда, законного представника дитини-інваліда;
- копія посвідчення водія;
- копія висновку медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, крім інвалідів I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), інвалідів війни I групи по зору або без обох рук, інвалідів із куксами обох ніг і рук - копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;
{Підпункт 4 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 945 ( 945-2016-п ) від 14.12.2016}
- копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи - для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).
{Пункт 9 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 945 (945-2016-п)від14.12.2016}

Грошові компенсації на транспортне обслуговування призначаються згідно заяви та медичного висновку транспортної комісії обл.МСЕК:

на період з дня подання заяви до отримання автомобіля або до закінчення терміну дії медичного висновку транспортної комісії обл.МСЕК:
- інвалідам, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілем згідно медичних показань для забезпечення автомобілем та мають показання до керування автомобілем (дозвіл на самостійне керування автомобілем) з числа: інвалідів війни; жертв нацистських переслідувань 6-2; інвалідів І, ІІ, груп, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

на період з дня подання заяви до отримання автомобіля або до закінчення терміну дії медичного висновку транспортної комісії обл.МСЕК:
- інвалідам, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілем згідно медичних показань для забезпечення автомобілем та мають протипоказання до керування автомобілем (не дозволено самостійне керування автомобілем, однак мають право передати керування автомобілем члену сім'ї, який спільно проживає );

з дня подання заяви на період інвалідності або до закінчення терміну дії медичного висновку транспортної комісії обл.МСЕК:
- інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але за власним бажанням відмовились від нього;
- інвалідам, які мають показання до керування автомобілем (дозвіл на самостійне керування автомобілем), але не одержали в зв’язку з протипоказаннями до керування автомобілем та мають право передати керування автомобілем члену сім'ї, який спільно проживає, але не одержали в зв’язку з відсутністю можливості передати члену сім ї право на керування автомобілем;

з дня подання заяви на період інвалідності або до закінчення терміну дії медичного висновку транспортної комісії обл.МСЕК:
- інвалідам, які мають показання до керування автомобілем (дозвіл на самостійне керування автомобілем та не мають право передати керування члену сім'ї, який спільно проживає), але не одержали в зв’язку з протипоказаннями до керування автомобілем.

Підставою для виплати компенсації на транспортне обслуговування інвалідам І та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни І групи по зору або без обох рук, інвалідам, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності.

Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК