back

Інформація про роботу архівного відділу за 1 півріччя 2018 року

02 липня 2018

Архівним відділом продовжувалася робота з поставляння архівних шифрів на обкладинках справ. За півріччя проставлені архівні шифри на 670 справах.

На зберігання прийнято 15 частин фондів, 1017 справ. Закартоновано 450 справ.

Надавалася методична та практична допомога з упорядкування та складання описів справ 9 установам. На описи документів управлінської документації та документи з особового складу складені експертні висновки та направлені на ЕПК.

Надана методична та практична допомога управлінню об’єднаній територіальній громаді у складанні номенклатури справ із застосуванням нового Переліку типових документів.

За 1 півріччя проведено 1 семінар з працівниками діловодних служб установ району.

Перевірено виконання делегованих повноважень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у 2-х виконкомах сільських рад.

Здійснено перевіряння наявності та стану справ у 3-х архівних фондах.

Підготовлено та проведено 4 засідання експертної комісії архівного відділу з питань розгляду номенклатур справ установ та документів щодо науково-технічного опрацювання та упорядкування документів.

Протягом червня у приміщенні архівного сектору діяла виставка архівних документів «Історія Української Конституції». Експонувалися копії архівних документів з Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та Центрального державного історичного архіву України. Зокрема: Конституція гетьмана Пилипа Орлика про права та вольності Війська Запорозького від 5 квітня 1710 року, проект Конституції Української Народної Республіки 6 грудня 1917 року, Перший Універсал Української Центральної Ради 10 червня 1917 року, Четвертий Універсал Української Центральної Ради 9 січня 1918 року, та інші документи періоду незалежності.

За 1 півріччя на особистому прийомі було прийнято і проконсультовано 165 громадян, 13 звернень отримано письмово. У цих зверненнях міститься 352 запити. На 8 запитів дана відповідь про відсутність документів та рекомендовано звернутися за місцем надходження документів. За документами архіву виконано 354 запити, з них 41 тематичний, 313 соціально-правового характеру.

З 1 червня згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.02.2018 № 15-к «Про структуру райдержадміністрації» архівний відділ перетворений на архівний сектор.

Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК