16 березня 2012

Список фондів архівного відділу Ічнянської районної державної адміністрації


Список фондів архівного відділу
Список фондів районного трудового архіву

Про створення та функціонування архівних установ на території Ічнянської району

Архівні установи завжди мали велике значення у житті суспільства. Для забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства в Україні створена і функціонує система архівних установ, очолювана Державною службою архівів України.

В Ічнянському районі діють дві місцеві архівні установи: документи і справи, віднесені до Національного архівного фонду зберігаються у архівному відділі районної державної адміністрації, соціально значущі документи з особового складу ліквідованих установ, що не належать до Національного архівного фонду знаходяться на зберіганні в районному трудовому архіві. Крім того, кожне підприємство, установа, організація має свій архівний підрозділ, де працюють не професійні архівісти, а просто відповідальні за роботу з архівними документами, які сумлінно виконують свій обов’язок по збереженню і використанню документальних скарбів нашого району.

Історія розвитку архівної справи в Ічнянському районі розпочалася з часу створення районного архіву при районному виконавчому комітеті на початку 30-х років 20 століття. В листопаді 1930 р. ВУЦВК ухвалив створити районні архівосховища для концентрації в них документів райвиконкомів, установ і організацій, які діяли на території районів. Законодавчо створення районних архівів було закріплене постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 червня 1932 р. «Про Центральне архівне управління УСРР, його місцеві органи та установи, що є при ньому та при його місцевих органах».

До 1937 року архів був підпорядкований райвиконкому, контролювався і був підзвітний Архівному управлінню. З вересня 1937-го по 1941 роки – знаходився у РВ НКВС. З вересня 1941-го по вересень 1943 року припиняв свою діяльність у зв’язку з окупацією території в роки Великої Вітчизняної війни.

Після визволення Ічні від фашистських загарбників у вересні 1943 року архів відновив свою діяльність.

Першочерговим завданням стало виявлення та передавання до обласного архіву документів періоду окупації. Після відновлення діяльності підприємств, установ та організації, районний архів спрямував свою роботу на організацію діловодства в них, упорядкування та описування документів.

Відповідно до постанови Ради міністрів України від 3 січня 1959 року № 20 "Про затвердження Положення про районні і міські архіви" Ічнянський районний архів був виведений з підпорядкування районного відділу МВС УРСР, переданий до виконкому Ічнянської районної Ради депутатів трудящих і став його структурним підрозділом.

В той час архівосховище районного архіву знаходилось у напівпідвальному, вологому, без вікон приміщенні по вул. Леніна, де на етажерках та у шафах зберігалися архівні справи. Тоді ж надійшли на зберігання фонди райвиконкому, міськвиконкому, сільвиконкомів, приймальних пунктів “Заготзерно” та “Росткаучук”, райпромкомбінату, машинно-тракторних станцій, сільськогосподарських артілей (колгоспів), бюджетних установ району.

В зв’язку з ліквідацією районів у 1959 р. до Ічнянського архіву були передані документи Іваницького архіву, а у 1962 р. Дмитрівського архіву. Саме з цього часу і до 1965 року територія Ічнянського району була найбільшою по площі за весь час свого існування і охоплювала навіть частину нинішньої Сумської області. А відповідно великою була зона комплектування архіву.

З 1978 р. архівосховище районного архіву було переміщене в будинок на пл.Васильченка,8, де знаходиться і зараз. На той час це було покращення умов зберігання документів. Але вже декілька років архівосховище потребує ремонту або заміни.

У 1959–1992 роках діяльність районного архіву забезпечували його завідувачі, які внесли великий вклад у розвиток архівної справи на Ічнянщині: Шелемеха Іван Степанович, Погуляйло Андрій Федорович, Гужовський Павло Георгійович, Куриленко Ольга Макарівна, Семененко Тамара Іларіонівна, Святна Жанна Миколаївна.

В 1992 році в зв’язку з утворенням районної державної адміністрації районний архів був реорганізований в архівний відділ Ічнянської районної державної адміністрації (в 1994-1995 роках – архівний відділ Ічнянської районної Ради народних депутатів), який діє по даний час. Його завідувачем, а з січня 2000 року – начальником архівного відділу є Іванькова Наталія Костянтинівна.

Нині архівний відділ працює над накопиченням документального масиву, який формується у процесі національного державотворення. В документах, які зберігаються у архівному відділі, відображені всі аспекти соціально-економічного розвитку району: розпорядження чи накази з основної діяльності установ, протоколи сесій, зсідань виконкомів рад, засідань правлінь, загальних зборів членів сільгоспформувань, річні бухгалтерські звіти, інші документи, у яких зафіксовано етапи становлення району в незалежній державі. За цими документами наступні покоління вивчатимуть історію нашого сьогодення.

В грудні 2006 р. сесія районної ради прийняла рішення про створення комунальної установи “Районний трудовий архів” для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. З квітня 2007 року його директором призначена Комялова Н.В. Ніна Володимирівна – людина серйозна і відповідальна. Доля надала їй унікальну можливість: створити практично з нуля районний трудовий архів, виявивши при цьому усі свої ділові і організаторські здібності.

Спочатку для новоствореного районного трудового архіву орендувалася частина старого приміщення лікарні по вул. Червоних партизан, 19. А з 2009 року трудовий архів одержав власне приміщення по вул. Червоних партизан, 24, де створені належні умови для зберігання документів ліквідованих установ району: зроблений ремонт, надано комп’ютерну техніку, меблі, придбано контрольно-вимірювальні прилади, вогнегасники, металеві стелажі.

Напевно, створюючи районний трудовий архів, депутати районної ради і не підозрювали, наскільки швидко стане затребуваною його робота, але життя показує, що люди постійно мають потребу у послуговуванні архівними документами.

Праця в архіві складна і відповідальна. Архівісти Ічнянського району завжди намагаються вникнути в суть проблеми, допомогти людям у задоволенні їх законних прав та інтересів.

Про роботу архівного відділу у 2016 році

Офіційний веб-портал Верховної Ради України
Офіційне інтернет-представництво  Президента України
Чернігівська обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна рада
Чернігівський обласний центр зайнятості
Урядова "гаряча лінія"
Державний реєстр виборців
НАЗК